W 1998r. Krzysztof Błecha założył Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu, która od razu rozpoczęła działania pomocowe wobec dzieci z biednych rodzin i rodzinnych domów dziecka. Fundacja szczególną rolę odgrywa w prowadzeniu rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnoprawnych.

http://www.fpd.ig.pl/