Opublikowano w: Medycyna Manualna 2015/19

Przedmiotem opracowania jest wpływ zmniejszonej bądź zniesionej lordozy szyjnej na zaburzenia neurowegetatywne oraz znaczenie terapii manualnej w leczeniu przedmiotowych dolegliwości. Obserwacje przeprowadzono na grupie 94 chorych leczonych w gabinecie lekarskim autora w latach 2002 -2005. Wśród badanych 79 % stanowiły kobiety a 21% mężczyźni.

Czytaj więcej...

Opublikowano w: Medycyna Manualna 2002, oraz badanie przedstawiono na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manulanej w Modelu Holistycznym, pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Czytaj więcej...